วิธีติดตั้งโปรแกรมซื้อขายหุ้นลงบนคอมพิวเตอร์

1.เลือกGet Software2.เลือกDownload File: Streamster Platform Software3.จากรูปด้านล่างคลิ๊ก save file4.จากรูปด้านล่างจะมีรูปไอคอนปรากฎบริเวณหน้าจอ(desktop)ดับเบิลคลิ๊กบริเวณไอคอนนั้น5.จากรูปด้านล่าง คลิ๊กnext6.จากรูปด้านล่าง ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง คลิ๊กnext7.จากรูปด้านล่าง คลิ๊กnextอีกครั้ง8.จากรูปด้านล่าง คลิ๊กFinish การติดตั่งสมบูรณ์9.จากรูปด้านล่าง จะมีรูปไอคอนใหม่ปรากฎบริเวณหน้าจอ(desktop)ดับเบิลคลิ๊กบริเวณไอคอนดังกล่าว10.กรอกซื่อและรหัสผ่านของท่าน คลิ๊ก sign in